Nascholing in de psychosomatiek

Nascholingsprogramma: De Nieuwe Generatie

De Nieuwe Generatie verwijst enerzijds naar de relatief nieuwe (derde) stroming gedragstherapie en anderzijds naar de nieuwe generatie psychosomatisch therapeuten die inzichten vanuit deze stroming willen integreren in hun professioneel handelen. Het nascholingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor gespecialiseerd fysio- en oefentherapeuten in de psychosomatiek.

De basismodule van het nascholingsprogramma De Nieuwe generatie is nu beschikbaar. In de basismodule wordt een stevige basis gelegd in het werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek. In de komende jaren zal het cursusaanbod in de psychosomatiek verder uitbreiden met verdiepingsmodules die aansluiten bij de basismodule zoals ACT praktijk, intervisiebijeenkomsten ACT, Mindful communiceren, Zelfcompassie en werken met hulpbronnen en kwaliteiten.

Beweeg jij mee met De Nieuwe Generatie en wil jij werken vanuit een heldere visie in de psychosomatiek? Meld je dan aan voor de basismodule Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek.

Nascholing in de psychosomatiek

Harmotion is een gespecialiseerd centrum in de psychosomatiek. We bieden onderwijs en nascholing aan gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten in de psychosomatiek. We ondersteunen therapeuten in hun professionele ontwikkeling door bij te dragen aan hun kennis, inzichten, attitude, vaardigheden en visievorming. Als organisatie streven we ernaar om de beroepspraktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden.

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met mij op