Nascholing psychosomatiek - De Nieuwe Generatie

Verdiepingsmodule: ACT procesgericht werken

De verdiepingsmodule ACT: procesgericht werken is het vervolg op de basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek. Met een gevulde rugzak van kennis, metaforen, persoonlijke ervaringen en oefeningen ben je na de basismodule hopelijk enthousiast aan de slag gegaan met de toepassing van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) binnen je fysiotherapeutisch handelen. Als je een tijd werkt met ACT heb je misschien ervaren dat je niet altijd bereikt wat je voor ogen had. Je doet hard je best maar de kwartjes lijken maar niet te willen vallen bij de cliënt omdat ze in hun vermijdings- en controlestrategieën blijven hangen en je weet niet waarom. Door flexibeler om te gaan met de processen van de hexaflex, kun je meer maatwerk leveren waardoor je de kans van slagen vergroot. Hiervoor hebben we de verdiepingscursus ontwikkeld om procesgericht te leren werken met ACT.

Procesgericht werken met Acceptance and Commitment Therapy in de fysiotherapie

Deze cursus gaat je leren hoe je ACT op een procesmatige, flexibele en geïntegreerde manier kan toepassen binnen het fysiotherapeutische handelen. Je houdt je dan niet vast aan een vaste agenda/protocol, maar werk je meer vanuit wat zich in het hier en nu aandient en schakel je flexibel tussen de ACT processen. In het verloop van het behandeltraject is wel een duidelijke lijn zichtbaar waar alle ACT processen in terugkomen. Procesgericht werken gaat over aansluiten bij de behoefte van de cliënt. Binnen de fysiotherapeutisch context en professionele afwegingen houd je rekening met de aanwezige fysiologische processen en grenzen waar jouw cliënt mee te maken heeft zoals bij burn-out, aanhoudende pijnklachten, ALK/SOLK, FNS of post-Covid.

 • Bij procesgericht werken staat klinische redeneren vanuit het ACT model centraal.
 • Je leert om vaardiger te worden om continue functieanalyses te maken van het gedrag van je cliënt.
 • Je leert jouw cliënt begrijpen waarom hij doet wat hij doet vanuit zijn unieke leergeschiedenis.
 • Je wordt vaardiger in het stimuleren van creatieve hopeloosheid van maladaptief gedrag, zodat je cliënt gemotiveerd raakt om nieuw gedrag uit te proberen.
 • Je brengt jouw cliënt in beweging in de richting van waardevolle (functionele/beweeg)doelen ook al komt hij daar op de korte termijn ongemakken bij tegen.
 • Je leert je ACT vaardigheden verstevigen door te doen en ook nieuwe ACT vaardigheden toepassen.

Je gaat  aan het werk met klinische redeneren en casusconceptualisaties door eigen ingebrachte complexe casuïstiek. We doen rollenspellen en oefenen vaardigheden op/met elkaar. Er is aandacht voor het belang en de invloed van de therapeutische relatie, zelfzorg en het herkennen van eigen patronen/valkuilen als professional. Je werkt niet alleen aan de psychologische flexibiliteit van je cliënt, maar ook die van jezelf. Daarnaast kun je beter bepalen hoe en in welke mate andere (psychosomatisch) fysiotherapeutische interventies geïntegreerd kunnen worden binnen de visie van ACT.

Beweeg jij mee met De Nieuwe Generatie en wil jij werken vanuit een heldere visie in de psychosomatiek?

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de 3- daagse verdiepingsmodule: ACT procesgericht werken.

Data 2023 – 10 okt – 31 okt – 14 nov 2023

Overzicht Verdiepingsmodule: ACT procesgericht werken

 • Doelgroep: psychosomatisch (werkend) fysio- en oefentherapeuten, therapeuten die affiniteit hebben in psychosomatiek, gedragsverandering/leefstijlinterventie of werken met doelgroepen zoals aanhoudende pijn/ALK.
 • Doelstelling:  Vergroten van kennis en ontwikkelen vaardigheden in ACT en dit op een procesmatige, flexibele en geïntegreerde manier te kunnen toepassen binnen het fysiotherapeutische handelen.
 • Looptijd: 3 cursusdagen
 • Data: 10 okt – 31 okt – 14 nov 2023
 • Contacttijd: 9.30 – 17.00 (inloop 9.00)
 • Studiebelasting : 18 contacturen, 6 uur zelfstudie
 • Prijs: 625,- euro inclusief BTW, incl. syllabus, extra materiaal en audiobestanden.
 • Docenten: Evelien Swiers, MPt. Psychosomatisch fysiotherapeut en hogeschooldocent HU master fysiotherapie volgens de psychosomatiek, ACT- en mindfulnesstrainer.
  Jeroen Nieuwenhof, MSc. Psychosomatisch fysiotherapeut, Gastdocent HU master psychosomatiek, ACT- en mindfulnesstrainer.
 • Locatie: Harmotion, Papelaan 85-N, 2252 EG, Voorschoten. Auto: vrij parkeren, trein: gelegen 1 min. lopen vanaf Voorschoten Station.
 • Werkvorm: interactieve werkcolleges afgewisseld met verschillende ervaringsgerichte practica, reflectieve werkvormen en discussies.
 • Toetsing: geen
 • Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvang de cursist een certificaat als bewijs van deelname.
 • Deelnemers: minimaal 6, maximaal 12.
 • Voor betaling, aan- en afmelding gelden de algemene voorwaarden.
 • Accreditatie: Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KRF-NL) 24 punten (vakinhoudelijk algemeen en psychosomatische fysiotherapie)

Harmotion nascholing en onderwijs

Harmotion is een gespecialiseerd centrum in de psychosomatiek. We bieden onderwijs en nascholing aan gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten in de psychosomatiek. We ondersteunen therapeuten in hun professionele ontwikkeling door bij te dragen aan hun kennis, inzichten, attitude, vaardigheden en visievorming. Als organisatie streven we ernaar om de beroepspraktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden.


* Deze velden zijn verplicht

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met ons op