Verdiepingscursus ACT: procesgericht werken

Verdiepingscursus: ACT procesgericht werken

De Verdiepingscursus ACT: procesgericht werken is het vervolg op de Basiscursus ACT voor fysiotherapeuten. Met een gevulde rugzak van kennis, metaforen, persoonlijke ervaringen en oefeningen ben je na de basismodule hopelijk enthousiast aan de slag gegaan met de toepassing van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) binnen je fysiotherapeutisch handelen. Als je een tijd werkt met ACT heb je misschien ervaren dat je niet altijd bereikt wat je voor ogen had. Je doet hard je best maar de kwartjes lijken maar niet te willen vallen bij de cliënt omdat ze in hun vermijdings- en controlestrategieën blijven hangen en je weet niet waarom. Door flexibeler om te gaan met de processen van de hexaflex, kun je meer maatwerk leveren waardoor je de kans van slagen vergroot. Hiervoor hebben we de verdiepingscursus ontwikkeld om procesgericht te leren werken met ACT.

Procesgericht werken met Acceptance and Commitment Therapy in de fysiotherapie

Deze cursus gaat je leren hoe je ACT op een procesmatige, flexibele en geïntegreerde manier kan toepassen binnen het fysiotherapeutische handelen. Je houdt je dan niet vast aan een vaste agenda/protocol, maar werk je meer vanuit wat zich in het hier en nu aandient en schakel je flexibel tussen de ACT processen. In het verloop van het behandeltraject is wel een duidelijke lijn zichtbaar waar alle ACT processen in terugkomen. Procesgericht werken gaat over aansluiten bij de behoefte van de cliënt. Binnen de fysiotherapeutisch context en professionele afwegingen houd je rekening met de aanwezige fysiologische processen en grenzen waar jouw cliënt mee te maken heeft zoals bij burn-out, aanhoudende pijnklachten, ALK/SOLK, FNS of post-Covid.

 • Bij procesgericht werken staat klinische redeneren vanuit het ACT model centraal.
 • Je leert om vaardiger te worden om continue functieanalyses te maken van het gedrag van je cliënt.
 • Je leert jouw cliënt begrijpen waarom hij doet wat hij doet vanuit zijn unieke leergeschiedenis.
 • Je wordt vaardiger in het stimuleren van creatieve hopeloosheid van maladaptief gedrag, zodat je cliënt gemotiveerd raakt om nieuw gedrag uit te proberen.
 • Je brengt jouw cliënt in beweging in de richting van waardevolle (functionele/beweeg)doelen ook al komt hij daar op de korte termijn ongemakken bij tegen.
 • Je leert je ACT vaardigheden verstevigen door te doen en ook nieuwe ACT vaardigheden toepassen.

Je gaat  aan het werk met klinische redeneren en casusconceptualisaties door eigen ingebrachte complexe casuïstiek. We doen rollenspellen en oefenen vaardigheden op/met elkaar. Er is aandacht voor het belang en de invloed van de therapeutische relatie, zelfzorg en het herkennen van eigen patronen/valkuilen als professional. Je werkt niet alleen aan de psychologische flexibiliteit van je cliënt, maar ook die van jezelf. Daarnaast kun je beter bepalen hoe en in welke mate andere (psychosomatisch) fysiotherapeutische interventies geïntegreerd kunnen worden binnen de visie van ACT.

Overzicht Verdiepingsmodule: ACT procesgericht werken

 • Doelgroep: fysio- en oefentherapeuten
 • Doelstelling:  Vergroten van kennis en ontwikkelen vaardigheden in ACT en dit op een procesmatige, flexibele en geïntegreerde manier te kunnen toepassen binnen het fysiotherapeutische handelen.
 • Looptijd: 3 cursusdagen
 • Data: eind 2024…data volgen
 • Contacttijd: 9.00 – 17.00 (inloop 8.30)
 • Studiebelasting : 18 contacturen, 6 uur zelfstudie
 • Prijs: 745,- euro inclusief BTW, incl. koffie/thee, lunch, syllabus.
 • Docent: Jeroen Nieuwenhof, MSc. Psychosomatisch fysiotherapeut, ACT trainer, gastdocent HU master psychosomatiek, ACT- en mindfulnesstrainer.
 • Locatie: Boterbloem 1 in Driebergen (goed bereikbaar met auto – gratis parkeren)
 • Werkvorm: interactieve werkcolleges afgewisseld met verschillende ervaringsgerichte practica, reflectieve werkvormen en discussies.
 • Toetsing: geen
 • Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvang de cursist een certificaat als bewijs van deelname.
 • Deelnemers: minimaal 8, maximaal 15.
 • Accreditatie: Kwaliteitshuis Fysiotherapie (KRF-NL) 24 punten (vakinhoudelijk algemeen en psychosomatische fysiotherapie)
 • Voor aanmelding: zie website ViaPerspectief.


Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met mij op