Tarieven

Tarieven

Je kunt kiezen voor individuele therapie en coaching of een groepstraining. Wij hebben bewust gekozen voor contractvrij werken. Dat houdt in dat wij niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Je kunt per behandeling met pin betalen of desgewenst een factuur ontvangen. Achteraf kunt u deze rekeningen, afhankelijk van uw polis, bij uw zorgverzekeraar declareren (voor meer informatie hierover, lees verder op deze pagina).

OmschrijvingBedrag incl. btwbtw %
Psychosomatische fysiotherapie – intake en onderzoek 55 min.60,-0%
Psychosomatische fysiotherapie – Reguliere sessie 45 min.60,-0%
Psychosomatische fysiotherapie – Verkorte sessie 30 min.45,-0%
   
Individuele coaching – (losse sessie 60 min.) – particulieren85,-21%
Individuele coaching – (traject – 5 x 60 min.) – particulieren395,-21%
Individuele coaching – (traject – 10 x 60 min.) – particulieren750,-21%
Trainingen Bedrag incl. btw btw %
Mindfulness-training (MBSR) – particulieren (8 x 2 uur + 1 x 4 uur)395,-21%
Mindfulness-training (MBSR) – bedrijven/organisaties495,-21%
Mindful wandel – training (5 x 1,5 uur)95,-21%
Mindfulness terugkombijeenkomst (5 x)95,-21,%
Mindfulness terugkombijeenkomst – losse keer20,-21%
   
Bedrijven/organisatiesBedrag excl.btwbtw %
Individuele psychosomatische fysiotherapie/coaching (losse sessie 60 min.)85,-21%
Individuele psychosomatische fysiotherapie/coaching (traject – op maat)Op aanvraag21%
Incompany trainingen – op maatOp aanvraag21%
Workshops – op maatOp aanvraag21%
   
OverigeBedrag incl. btwbtw %
Verslaglegging aan derden (kort)60,-0%
Verslaglegging aan derden (lang)90,-0%
Niet nagekomen afspraak (afmelding binnen 24 uur)25,-0%
Toeslag voor therapie of coaching op locatie (<10km)15,-0%
   

 

Contract vrij

Zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed op de huidige fysiotherapeutische zorg. Ze stellen veel voorwaarden bijvoorbeeld op het gebied van praktijkinrichting, inventaris en beleidsvoering. Ook stellen zij het tarief dat de zorgverlener ontvangt voor een behandeling vast. De zorgverzekeraar bepaalt dus via het contract hoe de therapeut zijn werk uitvoert.

Onze passie is mensen op weg te helpen met hun klachten. Daar willen wij al onze tijd van de behandeling insteken. Wij hebben daarom bewust gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten om zo de optimale aandacht en kwaliteit aan jou te bieden!

Is een contractvrije therapeut net zo betrouwbaar als een gecontracteerde therapeut?
In Nederland staat iedere therapeut verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het BIG-register. In het BIG-register staat beschreven of een persoon bevoegd is om te werken als therapeut. Hiervoor gelden bepaalde opleidings- en gedragseisen. Ook wij moeten aan deze eisen voldoen. Om in dit register te komen en te blijven zijn wij verplicht ons bij te scholen en een verplicht aantal uur als therapeut te werken. Daarnaast zijn wij ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR).

Wat is het verschil met een therapeut die wel een contract heeft?
Het grootste verschil is dat je bij ons eerst zelf betaalt. Je krijgt van ons een (verzamel) factuur met de juiste codes die je bij je zorgverzekeraar kunt indienen.

Er worden door de zorgverzekeraars diverse polissen aangeboden. Het grootste onderscheid wordt er gemaakt tussen een natura- en een restitutiepolis. We zullen deze kort toelichten:

Een naturapolis houdt in dat uw rekeningen door de zorgverzekeraar direct worden vergoedt en “je recht hebt op zorg”. Deze zorgverzekeraar sluit hiervoor contracten af met de zorgaanbieders waaruit je kunt kiezen. Ga je naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met jou zorgverzekeraar dan krijg je een deel vergoedt, variërend van 65 tot 80%. Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij dezelfde verzekeraar.

Een restitutiepolis is een polis waarbij je vrij bent in het kiezen van je fysiotherapeut. Je kunt hiermee dus naar je “eigen” fysiotherapeut gaan ook als hij geen contract met jou zorgverzekeraar heeft. Je betaalt de rekening vaak eerst zelf, waarna je het later van jou zorgverzekeraar kunt terugvragen.

Naast deze twee polissen bestaan er nog andere polissen met hun eigen voorwaarden. Dit is de Budgetpolis die lijkt op de naturapolis maar met extra beperkingen. De Combinatiepolis waarin je voor sommige behandelingen wel voor een andere behandeling niet naar een gecontracteerde therapeut moet, de collectieve zorgpolissen die bedrijven voor hun werknemers kunnen afsluiten en hierdoor extra korting kunnen krijgen. Bron: www.overheid.nl

De hoogte van de vergoeding is dus afhankelijk van je zorgpolis. Via de site van independer kun je nagaan wat de huidige vergoedingen reguliere fysiotherapie per verzekeraar anno 2018 zijn. Tip: scroll iets naar beneden tot je bij tabel 2 ‘Tarieven niet-gecontracteerde fysiotherapie 2018 per zorgverzekeraar (aanvullende verzekering)’ komt. https://weblog.independer.nl/zorgverzekeringen/vergoeding-niet-gecontracteerde-fysiotherapie-2018/ Helaas is een dergelijke lijst niet beschikbaar voor psychosomatische fysiotherapie. Maar de prijs verschilt niet veel van de reguliere fysiotherapie tarief. Psychosomatische fysiotherapie valt altijd onder de aanvullende verzekering. 

Betaalt de werkgever?

Ziekteverzuim kost een bedrijf veel geld. Werkgevers zijn daarom steeds meer bereid om kosten voor therapie, coaching en training te vergoeden. Ook zij willen werknemers weer snel hersteld hebben. Voor werkgevers geldt dat het investeren in een (preventief) traject financieel aantrekkelijker is dan kosten van verzuim. Dit geldt ook voor (curatieve) trajecten waarbij werknemers sneller terug zijn op de werkvloer en de risico’s van onvolledig herstel of terugval geminimaliseerd worden. Kom in beweging voor jezelf en je werkgever! Bijna elke organisatie heeft een opleidingsbudget per medewerker. Dit budget kun je inzetten voor een mindfulness training of individuele coaching. Indien de werkgever het therapie- of coachingstraject vergoedt, gelden de bedrijfstarieven.

Betalingsvoorwaarden

Bij aanmelding voor een Harmotion behandeling of coaching neem je persoonlijk de verplichting op je om het therapie/coachingsbedrag te voldoen. Deze verplichting blijft bestaan, ook als je ervoor kiest de factuur op naam van een ander bijvoorbeeld jouw werkgever te stellen.

Je hebt meerdere betalingsmogelijkheden. Per pin direct na een sessie. Je krijgt een uitgeprinte versie van de factuur mee. Of je kiest voor een overboeking. In dit geval krijg je dezelfde dag als je sessie een online factuur thuisgestuurd. Deze factuur dien je binnen één week na je sessie te betalen. Als (de factuur) de genoemde betalingstermijn wordt overschreden, dan wordt aan jou een herinneringsmail gestuurd. Hiervoor kunnen wij administratie kosten in rekening brengen (5,- euro).

Bij achterstallige betalingen heeft Harmotion de mogelijkheid om een incassobureau in te schakelen en de kosten bij je in rekening te brengen.

Ben je onverhoopt verhinderd? Dat kan natuurlijk. Afzeggen van jouw (eerste) afspraak dient 24 uur van te voren te gebeuren. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer je jouw afspraak binnen 24 uur annuleert hanteren wij het verzuimtarief (= euro 25,-). Deze nota kun je niet te declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Aangezien wij niet altijd aanwezig zijn is het raadzaam om een boodschap met je telefoonnummer in te spreken op de voicemail. Wij bellen jou dan zo snel mogelijk terug.

Klachtenprocedure

Mocht je niet tevreden zijn met de behandeling laat het ons dan weten. In een persoonlijk gesprek met jou zoeken we graag met jou naar de best mogelijke oplossing. Wij zijn aangesloten bij KNGF klachtenregeling.

Als het niet lukt om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, dan kun je een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige geschillencommissie fysiotherapeut indienen. Dit moet schriftelijk. De geschillencommissie fysiotherapie verzamelt gegevens en doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat de fysiotherapeut zich aan de uitspraak moet houden.

Voor trainingen en cursussen gelden de volgende (betalings)voorwaarden:

Training en cursusvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid en voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je je bij Harmotion inschrijft voor het volgen van een training of cursus. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere training of cursus van Harmotion. Daar waar training wordt geschreven wordt ook cursus bedoeld en andersom. Als deze cursusvoorwaarden geen uitsluitsel geven zijn de algemene voorwaarden van Harmotion van toepassing.

 1. Aanmelding, inschrijven, plaatsing
  • Je kunt je je aanmelden en/of inschrijven voor een training via het betreffende formulier op de website harmotion.nl of u kunt het betreffende formulier ophalen en inleveren bij het bezoekadres Papelaan 85N te Voorschoten.
  • Harmotion registreert de inschrijvingen op volgorde van ontvangst, tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende training is bereikt. Je ontvangt een digitale bevestiging van de inschrijving, trainingsinformatie en een factuur.
  • Harmotion behoudt zich het recht voor om een training te annuleren als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald. Als je je hebt ingeschreven voor een training die geannuleerd wordt, dan ontvang je hierover bericht.
 1. Betalingsvoorwaarden
  • Met de inschrijving voor een Harmotion training neem je persoonlijk de verplichting op je het cursusbedrag te voldoen. Deze verplichting blijft bestaan, ook als je ervoor kiest de factuur op naam van een ander (bijvoorbeeld jouw werkgever) te stellen.
  • Je hebt meerdere betalingsmogelijkheden. Per pin of per overboeking. In beiden gevallen dient de betaling één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst gedaan te zijn.
  • Als (de factuur) de genoemde betalingstermijn wordt overschreden, dan wordt aan jou een herinneringsmail gestuurd. Hiervoor kunnen wij administratie kosten in rekening brengen.
  • Het (niet op tijd) betalen van het verschuldigde bedrag (al dan niet vermeerderd met eventuele administratiekosten) betekent dat je niet kunt deelnemen aan de training. Jouw inschrijving wordt niet geannuleerd, je zult dus het trainingsbedrag inclusief de administratiekosten moeten voldoen.
 1. Afmelding voor een cursus en (mogelijke) kosten
  • Na inschrijving heb je een bedenktijd van drie dagen waarbinnen je zonder kosten kunt annuleren.
  • Bij annulering van een training tot vier dagen voor de aanvang van de training wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht, met een maximum van €30,- .
  • Bij annulering op de aanvangsdag van de training, wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
 1. Inhalen en administratiekosten
  • Als je door persoonlijke omstandigheden één (bij training met maximum van 5 sessies) of twee bijeenkomsten (bij trainingen >5 sessies) van een (lopende) training moet missen, dan kun je deze gratis, in overleg met de trainer, inhalen.
 1. Intellectuele eigendom
  • Op het door Harmotion verstrekte cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan Harmotion en/of derden toebehoren. Uit het door Harmotion verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of aan derden ter beschikking gesteld worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmotion.
  • Tijdens cursussen/trainingen van Harmotion mag je geen beeld-e/of geluidsopnames maken, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door Harmotion.
 1. Geheimhoudingsplicht
  • Het is de cursist of klant niet toegestaan om alle (voor, tijdens of na de training/cursus) verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken.
  • Harmotion leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens na en behandelt daarom alle persoonlijke informatie over klanten, cliënten en deelnemers als strikt vertrouwelijk.
 1. Aansprakelijkheid
  • Je neemt voor eigen rekening en risico deel aan een Harmotion-training. Behoudens in geval van aantoonbare opzet en grove schuld van Harmotion, is Harmotion ongeacht de rechtsgronden waarop aanspraak van de deelnemer is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de deelnemer voor de training is betaald.
  • Harmotion is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de deelnemer en/of aan derden toebehorende zaken.
  • Harmotion is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een trainingsactiviteit wordt geannuleerd, ongeacht de annuleringsreden en tijdstip van annulering.
  • De inhoud van Harmotion trainingen is zorgvuldig samengesteld. Harmotion en zijn trainers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het deelnemen aan een training/cursus of de toepassing (tijdens of na de training) in deze trainingsactiviteiten gepresenteerde kennis en inzichten.
 1. Overmacht

Als er buiten de schuld van Harmotion calamiteiten zijn die verhinderen dat de training (geheel, gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend) op een verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden, dan is er sprake van overmacht. In dergelijk geval heeft Harmotion het recht de training of cursus te staken of te verplaatsen, zonder aan een schadevergoeding gehouden te zijn.

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met ons op