Nascholing in de psychosomatiek

Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek

Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek is de basismodule van het nascholingsprogramma: De Nieuwe Generatie. De Nieuwe Generatie verwijst enerzijds naar de relatief nieuwe (derde) stroming gedragstherapie en anderzijds naar de nieuwe generatie psychosomatisch therapeuten die inzichten vanuit deze stroming willen integreren in hun professioneel handelen. Het nascholingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor gespecialiseerd fysio-, ergo- en oefentherapeuten in de psychosomatiek.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) kunnen worden gepositioneerd als één van de meest prominente vertegenwoordigers van de derde generatie gedragstherapie. Vanuit aandachts- en acceptatiegerichte processen leren cliënten hun gedrag te veranderen met als doel om de psychologische flexibiliteit (veerkracht) te vergroten en de kwaliteit van leven (betekenisvol leven) te verbeteren.

In de basismodule wordt een stevige basis gelegd om inzicht te krijgen in de achterliggende visie en theoretische constructen van ACT en mindfulness. Inzichten hiervan krijg je vooral door te doen. Daarom ons motto: “Practice what you preach”. We besteden veel aandacht aan praktisch oefenen, reflectie, visievorming en embodiment. Daarnaast wordt de eerste stappen gezet in de vertaalslag naar de praktijk. We leren je praktische vaardigheden die je kunt toepassen bij je cliënten en we gaan in op klinisch redeneren onderbouwd vanuit stressfysiologie, neurowetenschappen en (evolutionaire- en positieve) psychologie.

Gedragsverandering en veerkracht met ACT en mindfulness

De focusverschuiving van aandacht voor ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt om een andere benadering van problematiek die op het terrein van de psychosomatische fysio- ergo- en oefentherapeut liggen. Het positieve gezondheidsconcept van Machteld Huber wordt steeds meer omarmt. Veerkracht en eigen regie zijn belangrijke uitgangspunten. De visie van ACT en mindfulness sluit hier op aan.

In essentie stelt ACT dat verzet, middels controle- en vermijdingsstrategieën, tegen ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (zoals pijn, gedachten en gevoelens), de lijdenslast juist versterkt. Dit gaat ten koste van waardevolle activiteiten. Daar waar veel therapieën zich richten op symptoomverlichting, gaat ACT uit naar verbeteren van kwaliteit van leven en vergroten van veerkracht en weerbaarheid. Bewustwording is een essentieel proces voor duurzame gedragsverandering. Met mindfulness-vaardigheden leren we het vermogen van bewuste aandacht (vanuit bepaalde houdingskwaliteiten) inzetten om automatische gedachten- en reactiepatronen te herkennen en hierop te reflecteren. Mindfulness stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren wanneer je obstakels van het leven tegenkomt. Je ontwikkelt zowel je mentale kracht als een meer flexibele en milde levenshouding.

Beweeg jij mee met De Nieuwe Generatie en wil jij werken vanuit een heldere visie in de psychosomatiek?

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de 3- daagse Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek. De eerste data van 2020 zijn bekend: 18 februari, 3 maart, 17 maart.

Early Bird korting: Schrijf je je voor 1 januari 2020 dan kost de cursus 475,- euro i.p.v. 595,- (incl. BTW).

Overzicht Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek

 • Doelgroep: psychosomatisch fysio- ergo- en oefentherapeuten.
 • Doelstelling: Deze cursus geeft de psychosomatische fysio-en oefentherapeut kennis en praktische handvaten om vanuit de concepten van Acceptance and commitment therapy (ACT) en mindfulness (MBCT) te handelen binnen hun werkveld.
 • Looptijd: 3 cursusdagen, verspreid over 4 weken.
 • Data: 18 februari, 3 maart, 17 maart 2020
 • Contacttijd: 9.00 – 16.30
 • Studiebelasting : 18 contacturen, 6 uur zelfstudie
 • Prijs: 595, – euro inclusief BTW, incl. syllabus, extra materiaal en audiobestanden.
 • Early bird korting: 475,- euro ipv 595,- euro als voor 1/1/2020 aangemeld
 • Docenten: Evelien Swiers, MPt. Psychosomatisch fysiotherapeut en hogeschooldocent HU master fysiotherapie volgens de psychosomatiek., Jeroen Nieuwenhof, MSc. Psychosomatisch fysiotherapeut.
 • Locatie: Harmotion, Papelaan 85-N, 2252 EG, Voorschoten. Auto: vrij parkeren, trein: gelegen 1 min. lopen vanaf Voorschoten Station.
 • Werkvorm: interactieve werkcolleges afgewisseld met verschillende ervaringsgerichte practica, reflectieve werkvormen en discussies.
 • Toetsing: geen
 • Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvang de cursist een certificaat als bewijs van deelname.
 • Deelnemers: minimaal 5, maximaal 15.
 • Voor betaling, aan- en afmelding gelden de algemene voorwaarden.
 • Accreditatie: KNGF 24 punten kwaliteitsdeel.

Harmotion nascholing en onderwijs

Harmotion is een gespecialiseerd centrum in de psychosomatiek. We bieden onderwijs en nascholing aan gespecialiseerde fysio-, ergo- en oefentherapeuten in de psychosomatiek. We ondersteunen therapeuten in hun professionele ontwikkeling door bij te dragen aan hun kennis, inzichten, attitude, vaardigheden en visievorming. Als organisatie streven we ernaar om de beroepspraktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden.

* Deze velden zijn verplicht

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met ons op