Nascholing psychosomatiek - De Nieuwe Generatie

Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek

Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek is de basiscursus van het nascholingsprogramma: De Nieuwe Generatie. De Nieuwe Generatie verwijst enerzijds naar de relatief nieuwe (derde) stroming gedragstherapie en anderzijds naar de nieuwe generatie psychosomatisch (werkend) fysiotherapeuten die inzichten vanuit deze stroming willen integreren in hun professioneel handelen. Het nascholingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor gespecialiseerd fysio- en oefentherapeuten in de psychosomatiek.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) kunnen worden gepositioneerd als één van de meest prominente vertegenwoordigers van de derde generatie gedragstherapie. Vanuit aandachts- en acceptatiegerichte processen leren cliënten hun gedrag te veranderen met als doel om de psychologische flexibiliteit (veerkracht) te vergroten en de kwaliteit van leven (betekenisvol leven) te verbeteren. De grondleggers van ACT zijn Hayes, Wilson & Strosahl. MBCT is ontwikkeld door Segal, Williams, & Teasdale en is gebaseerd op het eerdere MBSR programma van Jon Kabat Zinn.

In de basismodule wordt een stevige basis gelegd om inzicht te krijgen in de achterliggende visie en theoretische constructen van ACT en mindfulness. Inzichten hiervan krijg je vooral door te doen. Daarom ons motto: “Practice what you preach”. We besteden veel aandacht aan praktisch oefenen, reflectie, visievorming en embodiment. Daarnaast wordt de eerste stappen gezet in de vertaalslag naar de praktijk. We leren je praktische vaardigheden die je kunt toepassen bij je cliënten en we gaan in op klinisch redeneren onderbouwt vanuit stressfysiologie, neurowetenschappen en (evolutionaire- en positieve) psychologie.

Gedragsverandering naar psychologische flexibiliteit met ACT en mindfulness

De focusverschuiving van aandacht voor ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt om een andere benadering van problematiek die op het terrein van de psychosomatische fysio- en oefentherapeut liggen. Het positieve gezondheidsconcept van Machteld Huber wordt steeds meer omarmt. Veerkracht en eigen regie zijn belangrijke uitgangspunten. De visie van ACT sluit hier mooi op aan.

Daar waar veel therapieën zich richten op klachtenreductie, richt ACT zich op gezonde coping. Het (ultieme) doel is dat mensen psychologisch flexibel (veerkrachtig) en zelfredzaam worden zodat ze een waardevol leven kunnen leiden al dan niet met klachten. Daarbij gaat het om aanleren en versterken van de ACT-vaardigheden (kernprocessen):

 • Acceptatie: Actief toelaten van vervelende ervaringen.
 • Defusie: Afstand nemen/ loskomen van je gedachten.
 • Zelf als context: Flexibel omgaan met je zelf(beeld). Vergroten van zelfcompassie en andere perspectieven kunnen innemen.
 • Hier en nu: Aandacht richten in het hier- en nu/mindfulness.
 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven en dit de richting laten bepalen en je keuzes op baseren.
 • Toegewijd handelen: Activiteiten ondernemen gebaseerd op je waarden. Bereidheid om obstakels hierbij aan te gaan.

In essentie stelt ACT dat verzet, middels controle- en vermijdingsstrategieën (experiëntiële vermijding), tegen ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (zoals pijn, gedachten en gevoelens), de lijdenslast juist versterkt. Dit gaat ten koste van waardevolle activiteiten. Onderliggende processen van cognitieve fusie en experiëntiële vermijding worden transparant gemaakt en aangepakt. In de psychosomatische fysio- en oefentherapie worden deze vaardigheden vertaald binnen de context van het bewegend functioneren. De veelvuldig gebruikte metaforen van ACT worden bijvoorbeeld ondersteund en versterkt met bewegings- en ervaringsgerichte oefeningen. Met ervaringsgericht leren worden vaak onbewuste automatische gedragingen van mensen aangeboord. Bewustwording is een essentieel proces voor duurzame gedragsverandering. Met mindfulness-vaardigheden leren we het vermogen van bewuste aandacht (op een speciale manier) inzetten om automatische gedachten- en reactiepatronen te herkennen en hierop te reflecteren. Mindfulness stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren wanneer je obstakels van het leven tegenkomt. Je ontwikkelt zowel je mentale kracht als een meer flexibele en milde levenshouding. Mindfulness is dan ook een kernproces van ACT die andere kernprocessen versterkt. Wij besteden extra aandacht aan de beoefening van mindfulness om inzicht te krijgen in de andere ACT processen en jouw embodiment te versterken. Je werkt niet alleen aan de psychologische flexibiliteit van je cliënt, maar ook aan die van jezelf!

Beweeg jij mee met De Nieuwe Generatie en wil jij werken vanuit een heldere visie in de psychosomatiek?

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de 3- daagse Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek.

Nieuwe data: NNB

Overzicht Basismodule: Werken met ACT en mindfulness in de psychosomatiek

 • Doelgroep: psychosomatisch fysio- ergo- en oefentherapeuten.
 • Doelstelling:  Vergroten van kennis en ontwikkelen vaardigheden in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en mindfulness (MBCT) binnen de context van een (psychosomatisch) fysiotherapeutische setting.
 • Looptijd: 3 cursusdagen
 • Data: NNB
 • Contacttijd: 9.30 – 17.00 (inloop 9.00)
 • Studiebelasting : 18 contacturen, 6 uur zelfstudie
 • Prijs: 625,- euro inclusief BTW, incl. syllabus, extra materiaal en audiobestanden.
 • Docenten: Evelien Swiers, MPt. Psychosomatisch fysiotherapeut en hogeschooldocent HU master fysiotherapie volgens de psychosomatiek, ACT- en mindfulnesstrainer.
  Jeroen Nieuwenhof, MSc. Psychosomatisch fysiotherapeut, Gastdocent HU master psychosomatiek, ACT- en mindfulnesstrainer.
 • Locatie: Harmotion, Papelaan 85-N, 2252 EG, Voorschoten. Auto: vrij parkeren, trein: gelegen 1 min. lopen vanaf Voorschoten Station.
 • Werkvorm: interactieve werkcolleges afgewisseld met verschillende ervaringsgerichte practica, reflectieve werkvormen en discussies.
 • Toetsing: geen
 • Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvang de cursist een certificaat als bewijs van deelname.
 • Deelnemers: minimaal 4, maximaal 12
 • Voor betaling, aan- en afmelding gelden de algemene voorwaarden.
 • Accreditatie: Kwaliteitshuis Fysiotherapie – vakinhoudelijk algemeen: 24 punten (voorheen: KNGF 24 punten beroepsgerelateerd/vrij deel. Stichting Keurmerk: 21 punten)

Harmotion nascholing en onderwijs

Harmotion is een gespecialiseerd centrum in de psychosomatiek. We bieden onderwijs en nascholing aan gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten in de psychosomatiek. We ondersteunen therapeuten in hun professionele ontwikkeling door bij te dragen aan hun kennis, inzichten, attitude, vaardigheden en visievorming. Als organisatie streven we ernaar om de beroepspraktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden.

* Deze velden zijn verplicht

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met ons op