Basiscursus ACT voor fysiotherapeuten

Basiscursus ACT voor fysiotherapeuten

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kan worden gepositioneerd als één van de meest prominente vertegenwoordigers van de derde generatie gedragstherapie. Vanuit aandachts- en acceptatiegerichte processen leren cliënten hun gedrag te veranderen met als doel om de psychologische flexibiliteit (veerkracht) te vergroten en de kwaliteit van leven (betekenisvol leven) te verbeteren. De grondleggers van ACT zijn Hayes, Wilson & Strosahl.

In de basiscursus ACT wordt een stevige basis gelegd om inzicht te krijgen in de achterliggende visie en theoretische constructen van ACT. Inzichten hiervan krijg je vooral door te doen. Daarom mijn motto: “Practice what you preach”. We besteden veel aandacht aan praktisch oefenen, reflectie, visievorming en embodiment. Daarnaast wordt de eerste stappen gezet in de vertaalslag naar de praktijk. We leren je praktische vaardigheden die je kunt toepassen bij je cliënten en we gaan in op klinisch redeneren onderbouwt vanuit stressfysiologie, neurowetenschappen en (evolutionaire, ontwikkelings- en positieve) psychologie.

Gedragsverandering naar psychologische flexibiliteit met ACT

De focusverschuiving van aandacht voor ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vraagt om een andere benadering van problematiek die op het terrein van de fysiotherapeut liggen. Het positieve gezondheidsconcept van Machteld Huber wordt steeds meer omarmt. Veerkracht en eigen regie zijn belangrijke uitgangspunten. De visie van ACT sluit hier mooi op aan.

Daar waar veel therapieën zich richten op klachtenreductie, richt ACT zich op gezonde coping. Het (ultieme) doel is dat mensen psychologisch flexibel (veerkrachtig) en zelfredzaam worden zodat ze een waardevol leven kunnen leiden al dan niet met klachten. Daarbij gaat het om aanleren en versterken van de ACT-vaardigheden (kernprocessen):

 • Acceptatie: Actief toelaten van vervelende ervaringen.
 • Defusie: Afstand nemen/ loskomen van je gedachten.
 • Zelf als context: Flexibel omgaan met je zelf(beeld). Vergroten van zelfcompassie en andere perspectieven kunnen innemen.
 • Hier en nu: Aandacht richten in het hier- en nu/mindfulness.
 • Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven en dit de richting laten bepalen en je keuzes op baseren.
 • Toegewijd handelen: Activiteiten ondernemen gebaseerd op je waarden. Bereidheid om obstakels hierbij aan te gaan.

In essentie stelt ACT dat verzet, middels controle- en vermijdingsstrategieën (experiëntiële vermijding), tegen ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (zoals pijn, gedachten en gevoelens), de lijdenslast juist versterkt. Dit gaat ten koste van waardevolle activiteiten. Onderliggende processen van cognitieve fusie en experiëntiële vermijding worden transparant gemaakt en aangepakt. In de fysiotherapie worden deze vaardigheden vertaald binnen de context van het bewegend functioneren. De veelvuldig gebruikte metaforen van ACT worden bijvoorbeeld ondersteund en versterkt met bewegings- en ervaringsgerichte oefeningen. Met ervaringsgericht leren worden vaak onbewuste automatische gedragingen van mensen aangeboord. Bewustwording is een essentieel proces voor duurzame gedragsverandering. Met ACT-vaardigheden leren we het vermogen van bewuste aandacht inzetten om automatische gedachten- en reactiepatronen te herkennen en hierop te reflecteren. Het stelt je in staat om bewuste keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren wanneer je obstakels van het leven tegenkomt. Je ontwikkelt zowel je mentale kracht als een meer flexibele en milde levenshouding. Ik besteed ook vooral aandacht aan de eigen ervaringen om jouw embodiment te versterken. Je werkt niet alleen aan de psychologische flexibiliteit van je cliënt, maar ook aan die van jezelf!

De cursussen van Harmotion worden vanaf 2024 gegeven enkel nog gegeven bij ViaPerspectief in Driebergen. Voor aanmeldingen verwijs ik ook graag naar de site van ViaPerspectief of ga direct naar het inschrijfformulier.

Overzicht Basiscursus ACT voor fysiotherapeuten

 • 2 inspirerende, interactieve en leerzame cursusdagen
 • Doelgroep: fysiotherapeuten en oefentherapeuten
 • Resultaat: Je bent in staat de belangrijkste concepten, strategieën en vaardigheden uit ACT toe te passen bij je cliënten. Je helpt de cliënt stoppen met strijden en te leren accepteren.
 • Looptijd: 2 cursusdagen
 • Data: 14 en 28 mei 2024 EN 15 en 29 november 2024
 • Contacttijd: 9.00 – 17.00
 • Prijs: 545,- inclusief materialen, koffie/thee en lunch (dus geen bijkomende kosten en 0% BTW)
  Jeroen Nieuwenhof MSc Psychosomatisch fysiotherapeut, ACT en mindfulness trainer/gastdocent.
 • Locatie: Vergaderboerderij ‘Champ Aubert’, boterbloem 1 in Driebergen (goed bereikbaar met auto, gratis parkeren en trein)
 • Werkvorm: interactieve werkcolleges afgewisseld met verschillende ervaringsgerichte practica, reflectieve werkvormen en discussies.
 • Toetsing: geen
 • Certificaat: Bij 100% aanwezigheid ontvang de cursist een certificaat als bewijs van deelname.
 • Deelnemers: minimaal 10, maximaal 15
 • Accreditatie: 18 punten Kwaliteitshuis Fysiotherapie – algemeen fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, beroepsgerelateerd. Voor oefentherapeuten zie hier.

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met mij op