Gastlessen in de psychosomatiek

Gastlessen in de psychosomatiek

Je kunt ons inhuren als gastdocent of workshopbegeleider voor verschillende thema’s in de psychosomatiek. We geven o.a. gastlessen in Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness, Mindsight en slapeloosheid. Mocht je een gastles op maat willen of een heerlijke mindful lunch wandeling tijdens een training of een ander thema? Dan kun je ons altijd benaderen voor meer informatie.

Acceptance and Commitment Therapy en Mindfulness

Acceptance and commitment therapy (ACT) wordt vaak in één adem genoemd met Mindfulness. Dat is niet verwonderlijk. Mindfulness wordt gezien als onderdeel van ACT. Beiden gaan ervan uit dat vaardigheden en mogelijke oplossingen uit de persoon (cliënt) zelf gegenereerd kunnen worden. De theorie achter ACT is de Relation Frame Theory. Bij het Acceptance-onderdeel van ACT leer je ruimte te maken voor vervelende emoties (acceptatie), gezonde afstand te nemen van vervelende gedachten en emoties (defusie), stilstaan bij wie je bent (identiteit), en meer te leven in het hier en nu (mindfulness). Bij het Commitment-onderdeel leer je stilstaan bij de dingen die jij echt belangrijk vindt in het leven (waarden), en ga je hier weer actief in investeren (handelen). Hierdoor ontwikkel je persoonlijke veerkracht, welke je in staat stelt om te gaan met de uitdagingen van het leven. In onze les gaan we in op de achterliggende fundamenten van ACT en mindfulness. Dit doen we middels ervaringsgerichte oefeningen en het aanreiken van theoretische kennis. We gaan in op de de zes kernprocessen van ACT naar psychologische flexibiliteit en op wat je zelf meeneemt als therapeut (embodiment) in de behandeling van cliënten met complexe klachten zoals SOLK of chronische pijn.

Mindsight

Mindsight, zoals beschreven door Daniel Siegel, is een specifieke gefocuste aandacht die ons in staat stelt om inzicht te krijgen in onze binnenwereld (gedachten, gevoelens, lichaamssensaties) en ons te verbinden met de binnenwereld van anderen (empathie). Het doel van mindsight is het vermogen van bewuste aandacht inzetten om gedachten- en reactiepatronen te herkennen en hierop te reflecteren in plaats van te reageren op basis van automatismen. Siegel heeft een neurofysiologisch perspectief en stelt dat je kunt leren om strategisch de hersenactiviteit te stimuleren en doelbewust een activiteitenpatroon te veranderen dat onbewust werd vastgelegd. Door op een specifieke manier aandacht te focussen worden nieuwe patronen van neurale activiteiten gestimuleerd om synaptische connecties te creëren of versterken. Siegel gebruikt hiervoor het sleutelbegrip van integratie van alle systemen die bijdragen aan wat een persoon denkt, voelt en doet. In onze les gaan we in hoe je de mindsight-aanpak kunt gebruiken in de benadering van cliënten met chronische pijn en SOLK.

Slapeloosheid

Slaapproblemen zijn een frequent probleem. Dit kan een uitlokkende, onderhoudende of risicofactor zijn voor het ontwikkelen van ander problemen zoals chronische pijn, depressie en hartklachten. Slaap is een primaire, dierlijke behoefte. Als deze niet bevredigd wordt ga je dood. Niet slapen gaat gewoon weg niet. Je slaapt. Misschien niet goed maar je slaapt wel degelijk. Het lijkt dan ook logisch om dit mee te nemen in diagnostiek en therapie. In onze sessies richten we ons op slaapfysiologie, slaappsychologie, diagnostiek en slaaptherapie. In een interactieve les leer je keuzes maken in de strategie die je toepast bij je cliënt. Daarbij is aandacht voor slaaphygiëne, stressregulatie, bewustwording van ingesloten patronen en associaties die slapeloosheid met zich meebrengt. Daarnaast krijg je inzicht in effectieve interventies om slapeloosheid aan te pakken.

Wil je ons inhuren als spreker of gastdocent? Neem dan contact op en bespreek de mogelijkheden!

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met mij op