Aanhoudende pijn

Aanhoudende pijn

Pijnklachten kunnen je flink belemmeren in je alledaagse bezigheden en hebben bovendien invloed op je stemming. Pijn voelt voor iedereen anders. Zo zijn er verschillende soorten pijn maar ook vele factoren die kunnen bijdragen aan de ernst en het in stand houden van pijn.

1 op de 5 mensen in Nederland lijdt aan aanhoudende pijn, ook wel chronische pijn genoemd. Het is de belangrijkste oorzaak voor beperkingen die mensen ervaren in hun leven. Dit leidt dan ook vaak tot angst, depressie, wanhoop en isolatie. Deze factoren hebben vervolgens ook weer invloed op het in stand houden van pijn. Pijn heeft dus op zowel fysiek als mentaal gebied een enorme impact.

De vraag blijft vaak: ‘waar komt de pijn vandaan?’. Als je van het kastje naar de muur wordt gestuurd en niets helpt, kun je het gevoel krijgen dat je niet gehoord wordt en het ‘tussen de oren zit’. Afhankelijk van waar de pijn zich bevindt, worden vaak uiteenlopende functionele diagnoses gesteld zoals fibromyalgie, prikkelbare darm syndroom, chronische rugpijn, spanningshoofdpijn, whiplash etc. Ook wordt vaak de oorzaak gezocht in lichamelijke defecten zoals een zwakke plek, instabiliteit, scheefstand of een slechte houding. Spelen lichamelijke oorzaken dan helemaal geen rol bij aanhoudende pijn? Soms wel, maar meestal niet (meer). Pijn is een multidimensionale ervaring die voor iedereen anders voelt! Dat wil zeggen dat er vele factoren kunnen bijdragen aan de ernst en het in stand houden van pijn.

Hoe werkt pijn?

Pijn komt voort uit ons pijnsysteem. Het pijnsysteem heeft als doel ons te beschermen en kan vergeleken worden met een alarmsysteem. Wanneer ons lichaam beschadigd raakt of dreigt te raken worden (alarm)signalen (nociceptoren) via de zenuwen naar ons brein verstuurd. In het brein worden de signalen gemixt met een aantal andere factoren zoals eerdere ervaringen, gedachten en gevoelens. Ons brein bepaald vervolgens de pijnervaring en deze kan per situatie verschillend zijn. Pijn zorgt ervoor dat we actie ondernemen om verdere schade te voorkomen, zoals je hand terugtrekken als je je verbrand. Nuttige bescherming toch? Toch is pijn niet altijd nuttig. Dat is afhankelijk van de soort pijn.

Grofweg zijn er 3 soorten pijn:

Nociceptieve pijn (acute pijn)

Pijn door (dreigende) weefselschade noemen we nociceptieve pijn of acute pijn. Hier krijgen we dagelijks mee te maken. Je kunt je branden, stoten, verzwikken, snijden of te lang onderuitgezakt zitten. Deze pijn is vaak lokaal, veranderd bij beweging en is meestal binnen 6 weken weer hersteld. De pijnervaring kan ondanks weefselschade wel verergerd worden door bijvoorbeeld zorgen over wat je voelt. Een fysiotherapeut of arts raadplegen is vaak voldoende voor omgangsadviezen of tijdelijke medicatie.

Neuropathische pijn (zenuwpijn)

Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door een beschadiging of ziekte in het zenuwstelsel, bijvoorbeeld door aangetaste zenuwen bij diabetes, een zenuwbeknelling door een hernia of een ziekte als Multipele Sclerose. Neuropathische pijn heeft een stekend, brandend, elektrisch karakter en gaat vaak gepaard met tintelingen en een doof gevoel. Ook kunnen lichte aanrakingen al zeer pijnlijk zijn. Neuropathische pijn is zeer heftig en heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren. Raadpleeg een arts en bespreek de mogelijkheden.

Aanhoudende pijn (chronische pijn)

Aanhoudende pijn wil zeggen dat de pijn langer aanhoudt dan op basis van normaal herstel verwacht mag worden. De pijn kan dan niet (meer) voldoende worden verklaard vanuit een lichamelijk defect. De pijn is langer dan 3 maanden aanwezig en kan zijn uitgebreid naar een groter gebied of naar meerdere locaties. De pijn is vaak continue of wisselend aanwezig. Hoe kan dat?

Het pijnsysteem kan overgevoelig raken. Dit is te vergelijken met een brandalarm die te scherp staat afgesteld en al af gaat als je bijvoorbeeld een kaars aansteekt. Oftewel, je ervaart pijn bij een prikkel die normaal gesproken niet pijnlijk is. Dit noemen we sensitisatie. De pijn die je voelt is nog steeds echt en heel vervelend, maar niet meer nuttig of gevaarlijk. Het pijnsysteem is jou dan aan het over-beschermen, ook als er geen (dreigende) schade is.

Er zijn vele factoren die kunnen bijdragen aan dit overgevoelige pijnsysteem zoals gedachten, eerdere ervaringen, gevoelens, levensfase, sociale omgeving en stressvolle levensgebeurtenissen. De ene factor kan meer bijdragen aan pijn dan de ander. Ook de manier waarop je met pijn omgaat is van belang. Waar de ene persoon altijd maar doorgaat, zoekt de ander halsoverkop naar oplossingen of worden pijnlijke activiteiten vermeden. Dergelijke factoren kunnen juist ervoor zorgen dat je in een vicieuze cirkel komt waardoor pijn blijft aanhouden.

Doorbreek de vicieuze cirkel!

Wij helpen je onderzoeken welke factoren bij jou het meest van invloed zijn op pijn. Daarbij kijken we naar alle factoren die jouw pijn mede kunnen beïnvloeden… op lichamelijk én mentaal vlak! Daarnaast leren we je bewust te worden van (automatische) gedragspatronen en leren we je nieuwe effectieve strategieën aan om met pijn om te gaan. Wil jij dat pijn jouw leven niet meer (zo sterk) beïnvloedt en wil je weer kunnen doen wat je graag wilt doen?

Maak een afspraak

Een filmpje over aanhoudende pijn

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met mij op