Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie

Als psychosomatisch fysiotherapeut (MSc.) zijn we gespecialiseerd in de behandeling van stressgerelateerde- en aanhouden (onbegrepen) lichamelijke klachten (ALK/SOLK). In de psychosomatische fysiotherapie richten we ons op de samenhang en wisselwerking van lichaam, geest en sociale omgeving (waaronder leef- en werkomstandigheden). We leren mensen, op een ervaringsgerichte, nuchtere en praktische manier, vaardigheden aan om meer inzicht te krijgen in zichzelf en effectief met hun lichamelijke- en mentale klachten om te gaan. Harmonie en veerkracht zijn daarbij de uitgangspunten.

De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen waarbij sprake is van:

 • aanhoudende/chronische pijn;
 • aanhoudende (onbegrepen) lichamelijke klachten (ALK/SOLK);
 • angst- en paniekklachten;
 • depressieve/stemmingsklachten;
 • (chronische) hyperventilatie;
 • overspanning en burn-out;
 • slapeloosheid;
 • Trauma.

Lichaam en geest: een onafscheidelijk duo

Lichamelijke klachten hebben vaak een negatieve invloed op je mentaal, emotioneel en sociaal functioneren, maar ook andersom. Aanhoudende lichamelijke klachten kunnen je enorm frustreren of angstig maken en het kan invloed hebben op je stemming. Andersom leiden deze emoties en stress ook weer tot lichamelijke ongemakken. Er ontstaat een vicieuze cirkel die leidt tot een disbalans in spanning en ontspanning en tussen je belasting en belastbaarheid. Zo kunnen psychosomatische klachten ontstaan: lichamelijke klachten waarbij psychosociale factoren of leefomstandigheden (zoals werkstress, trauma, ongeluk, ziekte, mantelzorg) een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van klachten. 

Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten kunnen zich uiten in:

 • onverklaarde aanhoudende nek-, schouder- , rug- en/of hoofdpijn; 
 • (extreme) vermoeidheid;
 • druk op de borst of hartkloppingen;
 • maag- en darmklachten en weinig of juist veel eetlust;
 • duizeligheid of licht in het hoofd;
 • benauwdheid, moeite met ademhalen;
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn;
 • slecht of juist heel veel slapen;
 • angstig en onzeker zijn;
 • concentratie- en geheugenproblemen;
 • veel piekeren en zorgen maken.

De oorzaak van gezondheidsklachten is soms niet eenvoudig aan te wijzen. Als er geen duidelijk lichamelijke oorzaak is, wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem. Terwijl er toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Veel mensen voelen zich niet gehoord of begrepen en gaan van arts naar arts om antwoord te krijgen op hun vragen. Vaak zonder bevredigend resultaat. Er worden veelal functionele diagnose zoals: fibromyalgie, chronische vermoeidheidssyndroom (CVS), prikkelbaar darmsyndroom (PDS), functioneel neurologische stoornis (FNS)/conversie, whiplash-gerelateerde klachten (WAD), chronische hyperventilatie syndroom. Ook kun je al allerlei therapieën hebben geprobeerd zonder resultaat of slechts effecten op de korte termijn. In dit soort situaties kan de hulp van een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?

In de psychosomatische fysiotherapie is het startpunt de lichamelijke- en mentale klachten en functioneringsproblemen. Na een uitgebreide intake en onderzoek bepalen we samen met jou de therapiedoelen. Deze zijn vaak gericht op bijvoorbeeld:

 • inzicht krijgen in hoe het lichaam werkt en samenhangt met psychosociale factoren en leefomstandigheden;
 • inzicht krijgen in ongunstige automatische patronen;
 • beter leren omgaan met klachten waardoor klachten verminderen;
 • herkennen en bewaken van lichamelijke en mentale grenzen; 
 • reguleren van stress en emoties;
 • verbeteren van functioneren op werk, in sport of algemeen dagelijkse activiteiten.

We richten ons op een duurzaam resultaat. Dit vraagt om een proces van bewustwording, gedragsverandering en zelfinzicht. Onze uitgangspunten zijn harmonie, veerkracht en weerbaarheid. 

Therapie bij Harmotion 

Elke psychosomatisch fysiotherapeut heeft zo zijn eigen behandelmethoden en kan dus ook enorm verschillen. Methodieken waar wij mee werken zijn Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), motiverende- en oplossingsgerichte coaching, lichaamswerk/lichaamsgerichte oefeningen, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en exposure in vivo. Wij maken gebruik van kennis uit (evolutionaire en positieve) psychologie, gedragswetenschappen, filosofie en neurowetenschappen (kennis van brein, polyvagaal theorie). Methodieken zijn van hoge kwaliteit en wetenschappelijk onderbouwd.

Afspraak maken?

De mogelijkheid bestaat om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Deze afspraak is bedoeld om kennis te maken en te overleggen over de mogelijkheden van psychosomatische fysiotherapie voor jou.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een intake. 

T: 071 – 2032462           info@harmotion.nl

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met ons op