Missie, visie en aanpak

Missie – Visie – Aanpak

Missie

Het is mijn missie om mensen in beweging te brengen en bij te dragen aan hun bewustwording, zelfinzicht, persoonlijke- of professionele ontwikkeling en groei. Ik streef naar een gezonde en harmonieuze maatschappij door betrokken te zijn in de zorg en het bedrijfsleven, zowel curatief als preventief, en een bijdrage te leveren aan onderwijs en de ontwikkeling van vakgenoten. Dat is mijn passie!

Visie

Harmotion staat voor de beweging naar integratie, verbinding en balans. Een optimale samenwerking van lichaam, geest en sociale omgeving beweegt ons in de richting van welzijn en gezondheid. Bij Harmotion werk ik vanuit een bio-psycho-sociale visie op de mens en zijn gezondheid. Ik ben gericht op duurzame gedragsverandering naar welzijn, (positieve) gezondheid en veerkracht. Ik ga ervanuit dat mensen de kracht en hulpbronnen in zichzelf hebben om hun doelen te bereiken en veerkrachtig met de uitdagingen en tegenslagen van het leven om te gaan. Ik werk aan kwaliteit door wetenschappelijke inzichten vanuit fysiotherapie, psychologie, filosofie, gedrags- en neurowetenschappen te combineren met mijn ruime praktijkervaring. Harmotion kenmerkt zich door een kleinschalig en persoonlijk karakter waarbinnen ik zorg draag voor een warme, betrokken en vertrouwelijke sfeer. Dit vind ik essentieel voor ontwikkeling en groei.

Visie op gezondheid

(Positieve) gezondheid gaat over het vermogen om ons aan te passen (veerkracht) en om vanuit autonomie (eigen regie) met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Naast lichamelijk functioneren zijn ook mentaal welbevinden, leefstijl, emotionele balans, zingeving en sociaal-maatschappelijke participatie belangrijke dimensies van gezondheid. Letterlijk en figuurlijk in beweging komen en blijven, zijn essentiële factoren om je gezond en vitaal te voelen.

Kernwaarden

Ik draag zorg voor een warm en vertrouwelijk contact in een veilige omgeving. Belangrijke kernwaarden van mij zijn: betrokken, compassie, respectvol, diepgang en humor. Ik draag dit concept een warm hart toe door zelf ook bezig te zijn met persoonlijke en professionele ontwikkeling en streef ik een gezond, waardevol leven na.

Aanpak/werkwijze

Mijn werkwijze is concreet, no-nonsense, ervaringsgericht, praktisch en met humor. De benadering van voelen, denken en doen loopt als rode draad door mijn werk als therapeut, coach en trainer/docent. Als mens leren we niet alleen door te praten maar juist ook door te ervaren en te doen. Daarom leer ik mensen op een ervaringsgerichte manier bewust te worden van hun automatische (disfunctionele) patronen en zet ik effectieve methoden in om gedrag van mensen duurzaam te veranderen. Veerkracht en flexibiliteit zijn de uitgangspunten. Belangrijke processen die ik in mijn aanpak integreer zijn:

 • kennis en inzicht opdoen in stressreacties en gedragspatronen
 • vergroten van (lichaams)bewustwording
 • (h)erkennen van grenzen
 • aanleren van acceptatie-vaardigheden
 • ontwikkelen van (zelf)compassie
 • anders leren omgaan met je zelf(beeld) en innerlijke criticus
 • aanleren van stress- en emotie-regulatietechnieken
 • ontwikkelen van een nieuwsgierige mindful mindset
 • loskomen van negatieve gedachtepatronen en piekeren
 • standpunt leren nemen vanuit verschillende perspectieven
 • aandacht voor leefstijl en begeleiding omtrent balans en opbouw in belasting/belastbaarheid
 • ontdekken van belangrijke waarden en stimuleren van bereidheid om acties te ondernemen in de richting van iemands waarden.

Methodieken en interventies

Methodieken en interventies waar ik mee werk zijn Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness en compassie-technieken (MBSR/MBCT), stressmanagementtechnieken, adem- en lichaamswerk, coachingstechnieken/gespreksvoering, systemische werk, Emotional Freedom Techniques (EFT), Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP), Exposure in vivo, Internal Family Systems (IFS). Ik maak gebruik van kennis uit (evolutionaire-, ontwikkelings- en positieve) psychologie, gedragswetenschappen, filosofie en neurowetenschappen (kennis van brein, polyvagaal theorie). Methodieken zijn van hoge kwaliteit en wetenschappelijk onderbouwd.

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met mij op