Missie en visie

Missie en visie

Missie

Het is onze missie om mensen in beweging te brengen en bij te dragen aan hun bewustwording, zelfinzicht, persoonlijke- of professionele ontwikkeling en groei. Wij streven naar een gezonde en harmonieuze maatschappij door betrokken te zijn in de zorg en het bedrijfsleven, zowel curatief als preventief, en een bijdrage te leveren aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat is onze passie!

Visie

Harmotion staat voor de beweging naar integratie, verbinding en balans. Een optimale samenwerking van lichaamgeest en sociale omgeving beweegt ons in de richting van welzijn en gezondheid. Bij Harmotion werken we vanuit een bio-psycho-sociale visie op de mens en zijn gezondheid. We zijn gericht op duurzame gedragsverandering naar welzijn, (positieve) gezondheid en veerkracht. We gaan ervan uit dat mensen de kracht en hulpbronnen in zichzelf hebben om hun doelen te bereiken en veerkrachtig met de uitdagingen en tegenslagen van het leven om te gaan. We werken aan kwaliteit door wetenschappelijke inzichten vanuit fysiotherapie, psychologie, filosofie, gedrags- en neurowetenschappen te combineren met onze ruime praktijkervaring. Harmotion kenmerkt zich door een kleinschalig en persoonlijk karakter waarbinnen wij zorg dragen voor een warme, betrokken en vertrouwelijke sfeer. Dit vinden wij essentieel voor ontwikkeling en groei.

Positieve Gezondheid

(Positieve) gezondheid gaat over het vermogen om ons aan te passen (veerkracht) en om vanuit vanuit autonomie (zelfstandig) met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Naast lichamelijk functioneren zijn ook mentaal welbevinden, leefstijl, emotionele balans, zingeving en sociaal-maatschappelijke participatie belangrijke dimensies van gezondheid. Letterlijk en figuurlijk in beweging komen en blijven, zijn essentiële factoren om je gezond en vitaal te voelen. Harmotion grijpt in op alle dimensies van gezondheid, zowel curatief als preventief, en doet dit middels psychosomatisch fysiotherapie, onderwijs, coaching en training.

Naam en logo

Harmotion is een samenvoeging van de woorden harmony (harmonie) en motion (beweging). Voor ons staat harmonie voor verbinding en balans in je leven. Het leven kan je vergelijken met water in ons logo, gesymboliseerd als stromende rivier, altijd in beweging. Geen dag is het zelfde. Water beweegt door veel factoren zoals wind, geografische ligging, etc. Ons leven is net zo. De ene keer heb je hier meer invloed op dan de andere keer. Dit kan leiden tot fixatie en chaos. De tegenpool is flexibel en met energie mee te bewegen met de uitdagingen en wisselvalligheden van het leven. Een optimale integratie van het lichaam, geest en sociale verbinding is hierbij wenselijk. In ons logo gesymboliseerd als driehoek. Met andere woorden: als we in balans zijn, bewegen we ons in de richting van welzijn en gezondheid.

Wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heb je een vraag?

Neem contact met ons op